Betrek ouderen bij nieuwe bouwplannen

Betrek ouderen bij nieuwe bouwplannen Te vaak wordt er bij het ontwikkelen van nieuwe woningen voorbijgegaan aan ‘wat ouderen willen’. Zij zijn juist heel goed in staat daar zelf over mee te denken, en doen! Enkele weken geleden nam ik deel aan enkele webinars ‘Week van het wonen’ van de provincie Noord-Brabant. Deze boden een […]

Start verkoop: donderdag 24 september a.s.

Start verkoop: donderdag 24 september a.s. Op donderdag 24 september aanstaande starten we met de verkoop van het plan Hof van Augusta in deelplan Meander fase 2 te Bergen op Zoom. Deze start verkoop vindt plaats in Business Center de Blokstallen (Blokstallen 2 te Bergen op Zoom). Middels deze nieuwsbrief willen wij u graag op de […]

Geen excuus meer: er moeten nieuwe woonvormen komen!

Geen excuus meer: er moeten nieuwe woonvormen komen! Vandaag verscheen een rapport van de Taskforce Wonen en Zorg met de conclusie dat er op dit moment onvoldoende geschikte woningen zijn voor de groeiende groep ouderen. Dat is het tweede rapport in één week dat aangeeft dat het gat tussen thuis en het verpleeghuis moet worden […]

Update ontwerp van de wijk Hof van Augusta

Aangepast ontwerp van de wijk! Na twee succesvolle informatie avonden voor het nieuwbouwproject Hof van Augusta, willen wij u hierbij graag op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. De grote mate van interesse en betrokkenheid bij het project, heeft ertoe geleid dat er een onderscheidende buurt ontstaat waarbij  woonwensen worden vervult die niet altijd […]

Tweede informatiebijeenkomst Hof van Augusta!

Informatiebijeenkomst maandag 20 januari 2020 Op maandag 20-01-2020 zal de tweede informatieavond voor het ‘Hof van Augusta’ plaatsvinden. Dinsdag 24 september jl. is het collectieve woonconcept toegelicht en zijn de eerste conceptplannen gepresenteerd. Er is aangegeven dat de mogelijkheid wordt geboden om actief deel te nemen aan het vormgeven van de buurt en de indeling […]

‘Er moet een woonvorm tussen thuis en verpleeghuis komen’

Jaarcongres van ouderenbond KBO-Brabant: Inhaalslag voor Brabantse senioren OIRSCHOT – Brabantse ouderen hebben – in ieder geval voorlopig – een streepje voor bij minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid en Welzijn. Dat is nodig, want de meest ‘vergrijzende’ provincie van Nederland profiteert nu nog nauwelijks van het rijksprogramma Langer Thuis. CDA-minister De Jonge gaat nu […]

Geslaagde eerste informatiebijeenkomst Hof van Augusta

Collectief Wonen heeft afgelopen dinsdag 24 september de eerste informatieavond gehouden voor de planverkenning van buurt 2 binnen de wijk De Markiezaten. Het auditorium van Rabobank in Bergen op Zoom werdt ter beschikking gesteld om het concept en plan te presenteren. Ruim 80 geïnteresseerde potentiële toekomstige bewoners mochten de eerste plannen inzien.  Binnenkort, rond eind […]

WaalwijkWonen eindelijk aan de slag op Oranjeplein

WAALWIJK – Na jaren van voorbereiding is woonvereniging WaalwijkWonen begonnen met de bouw van zestien huurwoningen aan het Oranjeplein in Waalwijk. De woningen worden energiezuinig, geheel gasloos en levensloopbestendig.  WaalwijkWonen, een coöperatie zonder winstoogmerk, gaat de woningen zelf verhuren. ,,De helft is al vergeven, voor de andere helft zoeken we nog huurders”, zegt voorzitter Peter van […]

Maakt de wooncoöperatie de stad weer voor iedereen

De wooncoöperatie is een woonvorm waarbij huurders hun eigen huisbaas zijn. De gemeente Amsterdam wil dat over 20 jaar zo’n tien procent van het totale bestand in de stad bestaat uit woningen ontwikkeld door wooncoöperaties. Een ander vorm van collectieve zelfbouw heet CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) en leek vooral een crisisverschijnsel. Waarin onderscheidt de wooncoöperatie […]

Bergen op Zoom zet in op collectief wonen met 60 woningen

Persbericht De gemeente Bergen op Zoom is met sociaal vastgoedbedrijf Collectief Wonen gestart met een planverkenning voor de ontwikkeling van 60 nieuwbouwwoningen voor verhuur en verkoop in een collectief. Het nieuwbouwproject met diverse typen woningen zou gerealiseerd kunnen worden in buurt 2 binnen De Markiezaten. Dinsdagavond 24 september wordt om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 […]

Geen betaalbare woningen in de stad? Dan bouwen we ze zelf

In een wooncoöperatie bouwen en beheren de leden hun huizen zelf. Dat is niet makkelijk, maar ze krijgen er een betaalbare woning én meer zeggenschap voor terug. Een wooncoöperatie is een groep mensen die zonder tussenkomst van een commerciële ontwikkelaar of investeerder huurwoningen bouwt of beheert, niet te verwarren met de woningcorporatie. De bewoners huren […]

Nederland luidt noodklok voor oudere huizenbezitter

‘Oudere huizenbezitter wil overwaarde cashen, maar zit vast in zijn woning’ Afgelopen zomer kopte het Brabants Dagblad ‘Oudere huizenbezitter wil overwaarde cashen, maar zit vast in zijn woning’. Een alarmerend artikel over de huidige situatie in de onstuimige woningmarkt in Nederland en een scherpe analyse van De Hypotheker. Het artikel geeft een duidelijk beeld van de […]

In de media: Ruim baan woningen WaalwijkWonen Oranjeplein

Ruim baan voor woningen WaalwijkWonen op Oranjeplein De Oranjeschool in Waalwijk is gesloopt en het vergunningentraject loopt volgens coöperatie WaalwijkWonen gesmeerd. Volgend jaar zomer hopen de leden hun intrek te nemen in hun gloednieuwe woningen.  Vanmorgen berichtte het Brabants Dagblad over ons project WaalwijkWonen. Lees het complete artikel:  Voor meer informatie over het project, ga […]

Schop eindelijk in de grond van WaalwijkWonen

Schop eindelijk in de grond van WaalwijkWonen Het geduld van een aantal actieve Waalwijkers, de pioniers van WaalwijkWonen, is behoorlijk op de proef gesteld de afgelopen jaren. Maar het wachten wordt beloond. Op dinsdag 20 maart a.s. presenteert WaalwijkWonen de plannen graag aan alle geïnteresseerden. Als alles voorspoedig verloopt gaat deze zomer de schop in […]

In de media: Komende zomer woningen bouwen

WaalwijkWonen: ‘komende zomer woningen bouwen aan Oranjeplein’ WAALWIJK – De zestien levensbestendige woningen voor leden van bouwcollectief WaalwijkWonen aan het Oranjeplein komen eindelijk in zicht. Het plan ligt in december voor bij de gemeenteraad. Lees hier het complete artikel uit het Brabants Dagblad.