Samen ontwikkelen broodnodig in huidige markt

Collectief Wonen initieert en ondersteunt bij het realiseren van woningen die broodnodig zijn op de huidige woningmarkt. Betaalbare, levensloopbestendige woningen voor koop én huur. Een concept dat aansluit bij de huidige veranderende vraag op de woningmarkt en past in een maatschappij waarin bewoners zelf aan zet willen zijn en duurzaam willen leven.

Stap voor stap nemen we toekomstige bewoners mee aan de hand om alle fases succesvol te doorlopen.

  • Idee-ontwikkeling
  • Ledenwerving vereniging
  • Voorfinanciering
  • Aanbesteding
  • Uitvoering / Bouw
  • Oplevering

Al in de ontwerp/idee-fase betrekt Collectief Wonen de toekomstige bewoners bij het project. Alle huurders/kopers mogen actief deelnemen aan het collectieve woonproject en krijgen in de ontwerpfase, zoveel als mogelijk, vrijheidsgraden om woonwensen te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan het toepassen van levensloopbestendige maatregelen, de indeling van de woning of het verduurzamen van de woning met energiezuinige installaties.

Uniek financieringsmodel

Door een uniek financieringsmodel maakt Collectief Wonen het mogelijk om kleine en grote collectieve woonprojecten te realiseren met toekomstige bewoners. Vaak is de financiering van dergelijke woonprojecten het grote struikelblok. De afgelopen jaren zijn daardoor helaas meerdere mooie initiatieven van bewonersgroepen gestrand. Collectief Wonen heeft daar dus nu een oplossing voor gevonden.

Toekomstige bewoners hoeven geen eigen voorfinanciering te regelen. Collectief Wonen neemt dat stuk uit handen. Daarnaast wordt het financieringsrisico en het risico van de bouw, zoals eventuele uitloop van de bouw of extra onverwachte kosten, weggehaald bij de toekomstige bewoners. Kopers en huurders ondervinden hiermee ondersteuning op het financiële vlak.

Door ervaring met de realisatie van collectieve woonprojecten en opgebouwde contacten met diverse Nederlandse gemeenten weten we woonprojecten succesvol te ontwikkelen, bouwen én financieren.

Uw eigen collectieve woonproject?

Nieuwsgierig naar onze aanpak? Neem gerust contact met ons op. Geheel vrijblijvend vertellen wij u hoe wij ons projecten realiseren.