Ieder woonproject kent zijn eigen specifieke voorwaarden, mogelijkheden en vrijheidsgraden. Collectief Wonen probeert deze kansen zo goed mogelijk voor de potentiële bewoners te benutten.

CPO(H)

Bij CPOH zijn de bewoners zelf volledig initiatiefnemer. CPOH staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap voor Huurders, een woonvorm afgeleid van CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Met als verschil,  de bewoners zijn huurders in plaats van eigenaren. Door middel van CPOH kunnen huurders samen met andere bewoners een woonproject naar wens realiseren met betaalbare huurwoningen. Collectief Wonen helpt, afhankelijk van de kenmerken van het project, met de planontwikkeling, realisatie en benodigde financiering.

Referentieproject CPOH van Collectief Wonen: Waalwijk Wonen.

Co-creatie

Collectief wonen is in veel gevallen samen met de gemeente initiatiefnemer van een woonproject. Vervolgens wordt actieve potentiële bewoners de mogelijkheid geboden om actief en betrokken mee te werken aan het vormgeven van hun woning en buurt.

Naast de stedenbouwkundige en technische randvoorwaarden zijn er vaak nog vele mogelijkheden voor het vormgeven van het woonproject.  In deze gevallen werkt Collectief wonen in de vorm van Co-creatie.  Hierbij kunnen bewoners samen met hun toekomstige buren meedenken en beslissen over bijvoorbeeld het vormgeven van de gevel of de afmetingen van de badkamer, materiaalgebruik en andere onderdelen van de woning. Co-creatie kent een hoge mate van zelfbeschikking, wat de mogelijkheid geeft voor de invulling van ieders woonbehoeften