Bewoners werken als collectief samen aan hun woonbuurt

Collectief Wonen B.V. is de initiatiefnemer van een bijzonder woningbouwplan voor buurt 2 binnen het plan Meander in de wijk De Markiezaten. Bij het ‘Hof van Augusta’ gaat het niet uitsluitend om de woningen, maar spelen de sociale en maatschappelijke aspecten na de bouw ook een belangrijke rol. In de ontwerpfase kregen belangstellenden zoveel als mogelijk (rekening houdend met de stedenbouwkundige en bouwtechnische voorwaarden) de vrijheid om tijdens informatieavonden hun woonwensen kenbaar te maken. Het project geeft uiteindelijk invulling aan de woonwensen van de toekomstige bewoners in alle leeftijden en diverse gezinssamenstellingen.

Keuze voor levensloopbestendige duurzame woningen

Met geïnteresseerde potentiële bewoners is door middel van samenspraak en enquêteformulieren kennis genomen van de diverse woonbehoeften. Uiteindelijk was er een sterke voorkeur voor levensloopbestendige woningen met een slaapkamer en badkamer op de begane grond in zowel de koop- als huursector. Daarnaast was er behoefte aan appartementen in verschillende grootte en prijsklassen met grote balkons en terrassen. Het uiteindelijke plan, dat daarna is uitgewerkt, bestaat uit een appartementengebouw met 26 appartementen en een gemeenschappelijke ruimte voor de bewonersvereniging en 32 eengezinswoningen. Dit aanbod is met name afgestemd op de doelgroep van 55-plussers of huishoudens met een lichte zorgbehoefte. Vanzelfsprekend worden de woningen duurzaam en gasloos uitgevoerd.

Elkaar ontmoeten en voorkomen van eenzaamheid

Een belangrijk specifiek en opvallend onderdeel van dit woonconcept is de inpassing van een algemene ruimte met buitenterras, gesitueerd in het appartementengebouw. Deze ruimte komt ter beschikking van alle bewoners van ‘Hof van Augusta’. Deze plek biedt de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en sociale activiteiten te organiseren. Van gezamenlijk koken en eten, yogaklassen tot bridgeavonden, boekenclub en koffie-ochtenden, het kan allemaal.

Bewonersvereniging

Tijdens en na de bouw staan de kopers en huurders gezamenlijk aan het roer van de bewonersvereniging. Elke bewoner van Hof van Augusta zal lid zijn van deze vereniging. De vereniging zal haar eigen bestuur hebben, welke zorgt voor een hoge mate van zelfbeschikking
binnen het project. Het bestuur is verantwoordelijk voor het organiseren van gezamenlijke activiteiten in deze algemene ruimte van de bewoners van Hof van Augusta. Tevens biedt dit de mogelijkheid om het gebruik van deelauto’s, gemeenschappelijke inkoop van energie en collectief onderhoud e.d. te regelen.

Daarnaast zullen de bewoners zelf verantwoordelijk zijn voor het bewoonbaar maken en houden van de leefomgeving. Wellicht kan er een overeenkomst worden gesloten met een plaatselijke zorgverlener. De gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de buurt gaat verder dan alleen de woningen en stopt niet altijd bij de voordeur. Bij de bewonersvereniging zijn buren geen onbekenden, maar leden van de vereniging, een groep mensen die elkaar kennen, ontmoeten en spreken. Burenhulp wordt gemakkelijk en een vanzelfsprekendheid.

 

Hof van augusta bestaat uit totaal 58 woningen, onder te verdelen in:

  • 32 eengezinswoningen, waarvan 14 woningen in de huursector en 18 in de koopsector
  • Een appartementengebouw met in totaal 26 appartementen in de koopsector en een algemene ruimte voor alle bewoners voor van het Hof van Augusta
  • Een parkeerhof met in totaal 81 parkeerplaatsen