Collectief Wonen zorgt voor zelfbeschikking

Bij een woonproject van Collectief Wonen is een groot netwerk betrokken. Een netwerk van financiers, overheidsinstanties, buurtcoaches, een architect en technische bedrijven. Collectief Wonen kent dit netwerk en weet uit ervaring wat er nodig is om de realisatie vlot te doorlopen met betrokken partijen.

Door nauw samen te werken met al deze partijen zorgen we  voor een woonomgeving waar iedereen trots op is. Een duurzame wijk, waar behoefte aan is. De maatschappij vraagt om dergelijke collectieve initiatieven waarbij zelfbeschikking centraal staat.

Collectief Wonen is interessant voor:

  • Eenpersoonshuishoudens
  • Starters
  • Jonge gezinnen
  • 55-plussers
  • Huishoudens met lichte zorgbehoefte

*Collectief Wonen biedt daarnaast mogelijkheden voor mensen met een middeninkomen, die niet (meer) in aanmerking komen voor een sociale huurwoning en geen behoefte hebben of niet in aanmerking komen voor een hypotheek.

Samen de buurt in eigen beheer

 

Bij Collectief Wonen gaat het niet uitsluitend om de woning (het vastgoed). Er spelen ook  sociale en maatschappelijke aspecten. Met elkaar, bestuur, leden en bewoners, zijn bewoners verantwoordelijk voor het bewoonbaar maken en houden van de woningen en de leefomgeving. Wonen in eigen beheer.

Er wordt niet voor niets gezegd: “Een goede buur is beter dan een verre vriend!” Dit geeft een ‘veilig gevoel’ en een sociale duurzame leefomgeving.

De gezamenlijke verantwoordelijkheid gaat verder dan alleen de woningen en stopt niet bij de voordeur. Bij een coöperatie van Collectief Wonen zijn buren geen onbekenden, maar leden van de vereniging, een groep mensen die elkaar kennen, ontmoeten en spreken. Burenhulp wordt gemakkelijk en een vanzelfsprekendheid.