Voordelen Coöperatieve Vereniging

Het oprichten van een Coöperatieve Vereniging heeft meerdere belangrijke voordelen.

  • Op georganiseerde wijze samen een gezellige, leefbare en veilige buurt.
  • Invloed uitoefenen op hun toekomstige woonsituatie, woonwensen die niet altijd door de markt worden aangeboden
  • Gezamenlijk activiteiten organiseren, zoals gemeenschappelijke inkoop van energie, deelauto’s, zorg, onderhoud en andere diensten
  • Samen de buurt in eigen beheer
  • Daarnaast heeft de coöperatieve vereniging een hoge mate van zelfbeschikking, zo zal de vereniging voor een belangrijk deel zelf de jaarlijkse huurverhogingen kunnen bepalen (voor huurders)

De Coöperatieve Vereniging

Bij de start van elk project wordt er met toekomstige bewoners een Coöperatieve Vereniging opgericht met natuurlijk een mooie passende projectnaam. In deze organisatievorm ligt de zeggenschap, met zoveel mogelijk vrijheidsgraden, bij de bewoners zelf. Dit maakt het mogelijk om als groep een eigen gewenste woonsituatie te creëren.

Wonen met een eigen Coöperatieve Verenging betekent samen wonen. De leden van de coöperatie weten wat ze aan elkaar hebben en zijn actief betrokken bij de buurt en helpen elkaar waar nodig. Heeft u hulp nodig, dan staan de bewoners voor u klaar.