Persbericht

De gemeente Bergen op Zoom is met sociaal vastgoedbedrijf Collectief Wonen gestart met een planverkenning voor de ontwikkeling van 60 nieuwbouwwoningen voor verhuur en verkoop in een collectief. Het nieuwbouwproject met diverse typen woningen zou gerealiseerd kunnen worden in buurt 2 binnen De Markiezaten.

Dinsdagavond 24 september wordt om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) het project gepresenteerd voor geïnteresseerde toekomstige bewoners bij de Rabobank Bergen op Zoom (Jacob Obrechtlaan 1).

Coöperatieve woonformule
In de nieuw te ontwikkelen wijk, met de naam Hof van Augusta, krijgen zowel kopers als huurders de mogelijkheid om in een collectief invloed uit te oefenen op de bouw van de eigen woning en op de realisatie van eventuele buurtvoorzieningen, zoals een ontmoetingsruimte of het gebruik van deelauto’s. Een coöperatieve woonformule waarbij het niet uitsluitend om de woning gaat, maar ook om het met elkaar creëren van een sociale en duurzame wijk met 21 koopwoningen, 18 huurwoningen en 21 huurappartementen. Collectief Wonen is initiatiefnemer van project Hof van Augusta en heeft samen met de gemeente de handen ineen geslagen om dit bijzondere nieuwbouwproject te realiseren. Het project wordt ondersteund door Maes makelaars en de lokale Rabobank.

Levensloopbestendig en duurzaam wonen
De plannen van Collectief Wonen en de gemeente Bergen op Zoom zijn helder en worden momenteel uitgewerkt in een planvoorstel. Er zullen 60 woningen worden gerealiseerd met een duurzaam en levensloopbestendig karakter, appartementen en huizen in diverse typen. Een nieuwe kleinschalige wijk voor verschillende doelgroepen, waaronder jonge gezinnen, huishoudens met een middeninkomen, 55 plussers of huishoudens met lichte zorgbehoefte.

De veelal levensloopbestendige woningen worden duurzaam gebouwd, gasloos met energielabel A++ en EPC 0,0. Naast deze uitgangspunten kunnen toekomstige bewoners, zowel gezamenlijk als individueel, woonwensen realiseren betreffende de uitstraling, comfort en levensloopbestendigheid. Actief met elkaar Hof van Augusta vormgeven.

Naar verwachting zal het planvoorstel begin 2020 gereed zijn.

Meer informatie: www.collectiefwonen.nl of neem contact op met Maes makelaars via 0164 242 955 of www.maesgroep.nl