Aangepast ontwerp van de wijk!

Na twee succesvolle informatie avonden voor het nieuwbouwproject Hof van Augusta, willen wij u hierbij graag op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen.
De grote mate van interesse en betrokkenheid bij het project, heeft ertoe geleid dat er een onderscheidende buurt ontstaat waarbij  woonwensen worden vervult die niet altijd door de markt worden aangeboden.

Door middel van o.a. de ingevulde enquêteformulieren hebben wij meerdere malen kennisgenomen van de diverse woonbehoeftes. Dit had zowel betrekking op de vormgeving van de wijk als de indeling van de woningen. Met al deze ontvangen informatie is het plan opnieuw aangepast!

Kijk nu op de website van het Hof van Augusta voor het hele aangepaste plan: www.hofvanaugusta.nl