Informatiebijeenkomst maandag 20 januari 2020

Op maandag 20-01-2020 zal de tweede informatieavond voor het ‘Hof van Augusta’ plaatsvinden. Dinsdag 24 september jl. is het collectieve woonconcept toegelicht en zijn de eerste conceptplannen gepresenteerd. Er is aangegeven dat de mogelijkheid wordt geboden om actief deel te nemen aan het vormgeven van de buurt en de indeling van de woningen (rekening houdend met de stedenbouwkundige en bouwtechnische voorwaarden). Echter, bij het ‘Hof van Augusta’ gaat het niet uitsluitend om de woningen, maar spelen de sociale en maatschappelijke aspecten na de bouw ook een belangrijke rol.

Uw invloed op het ontwerp van de wijk

Door middel van de door u ingevulde enquêteformulieren, alsook door de gesprekken na de presentatie op 24 september, hebben wij kennisgenomen van uw diverse woonbehoeftes. Met al deze ontvangen informatie zijn wij opnieuw met de gemeente Bergen op Zoom in gesprek gegaan. Wij kunnen u met trots meedelen dat in het nieuwe plan een grote hoeveelheid van uw woonwensen verwerkt zijn. Dit zorgt voor een onderscheidend plan in de nieuw te ontwikkelen wijk ‘Hof van Augusta’ met vervulde woonwensen, die niet altijd door de markt worden aangeboden. Zo zijn als voorbeeld de veelgevraagde patiowoningen in het plan ingepast en zal de gemeenschappelijke ontmoetingsruimte er ook komen. Daarnaast zal er voor de diverse woningtypes de mogelijkheid tot huur en koop worden geboden.

Toekomstige ontwikkeling

Graag willen wij het aangepaste plan aan u presenteren en verder met u persoonlijk in gesprek gaan over de ontwikkeling van het ‘Hof van Augusta’. Op deze avond wordt u onder andere de mogelijkheid geboden om uw voorkeur aan te geven voor het gewenste woningtype en zal uw mening gevraagd worden over de indeling van deze woning. Daarnaast zal er een start worden gemaakt met de Coöperatieve Vereniging Hof van Augusta.

De informatieavond

De informatieavond zal plaatsvinden op maandag 20-01-2019 bij Zalencentrum De Raayberg (Antwerpsestraat 267, 4624 JH Bergen op Zoom). Deze avond is er tussen 19:00 uur en 21:00 uur vrije inloop. Wij kijken uit naar uw komst om u nader te informeren en in gesprek te gaan over het realiseren van de wijk ‘Hof van Augusta’. Indien u nog vragen heeft, vernemen wij dit graag.

Zalencentrum De Raayberg
Antwerpsestraat 267
4624 JH Bergen op Zoom

Meer informatie en aanmelden: www.hofvanaugusta.nl