Volledige begeleiding voor uw CPOH initiatief

Bij het opzetten van een CPOH-project komen wat belangrijke zaken kijken. Voordat er daadwerkelijk gestart kan worden met de start van de bouw en bijvoorbeeld het werven van leden, zijn er een aantal zaken die goed geregeld moeten zijn, waaronder de financiën. Want alleen met een goed financieel projectplan kan een CPOH-project succesvol ontwikkeld worden. Collectief Wonen heeft daarom een financieel realisatieplan gemaakt wat u zekerheid geeft in de ontwikkeling van uw droomwoning.

In het kort 4 belangrijke beginstappen…

Stap 1: Coöperatieve Vereniging oprichten

Gezamenlijk met toekomstige bewoners moet er een Coöperatieve Vereniging opgericht worden met natuurlijk een mooie projectnaam. In deze organisatievorm ligt de zeggenschap primair bij de bewoners zelf. Dit maakt het mogelijk om als groep een eigen gewenste woonsituatie te creëren.

Het oprichten van een Coöperatieve Vereniging heeft diverse voordelen. Doordat de bewoners hun woonsituatie naar hun eigen hand kunnen zetten, kunnen er woonwensen worden gerealiseerd die niet door de markt worden aangeboden. Daarnaast kunnen er gezamenlijk zaken gerealiseerd worden naast de woning, zoals gemeenschappelijke voorzieningen.

Stap 2: Samenwerking en goedkeuring gemeente

Om een CPOH-initiatief te realiseren staat u in nauw contact met de betrokken gemeente.  Door de opgedane kennis en contact met diverse gemeenten in Nederland kan Collectief Wonen u effectief begeleiden in deze vaak intensieve processen. Dit kan betrekking hebben op het verkrijgen van een stuk grond om uw initiatief te realiseren, het doorvoeren van een bestemmingswijziging of het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Wij begeleiden en ontnemen graag uw zorgen in de samenwerking met gemeenten om snel tot een gewenst resultaat te komen.

Stap 3: Financiering organiseren

Collectief Wonen biedt de uiteindelijke bewoners om bij hun CPOH-project huurder te zijn in plaats van eigenaren. Door een uniek financieringsmodel maakt Collectief Wonen het mogelijk om CPOH initiatieven van de grond te krijgen. Kenmerkend is de transparantie in deze CPOH-projecten. Collectief Wonen zorgt er naast de financiering ook voor dat het gehele proces, met de daarbij behorende kosten, helder en transparant verloopt voor alle partijen.

Het financieringsrisico en het risico van de bouw, zoals eventuele uitloop van de bouw of extra onverwachte kosten, wordt weggehaald bij u en de andere toekomstige bewoners. Collectief Wonen neemt het risico voor haar rekening, waardoor u geen eigen (voor)financiering hoeft te regelen en het financieringsrisico ook niet meer bij de initiatiefnemers ligt.

Stap 4 – Woningen

Bij een coöperatief woonproject heeft en houdt u de regie in eigen hand. Collectief Wonen staat u als partner bij in alle fases die het project moet doorlopen en waakt ervoor dat u aan het roer blijft staan. Gedurende het traject werkt u samen met diverse professionele partijen en dat vraagt om een nauwgezette afstemming en coördinatie. Wij weten welke partijen aan tafel komen. Zo helpen wij u bij het selecteren van bijvoorbeeld een aannemer en een architect. De architect zal de wensen van de groep en daarmee de Coöperatieve Vereniging zo goed mogelijk proberen uit te werken, waarin de groep haar eigen invloed op het ontwerp heeft. Hiernaast zal er ook aan de slag worden gegaan met een aannemer. Collectief Wonen kent deze markt en zet zich in om een zo gunstig mogelijke prijs-kwaliteitverhouding tot stand te brengen voor uw woningen.

Natuurlijk zijn er nog vervolgstappen. Benieuwd welke dat zijn? Neemt u gerust contact met ons op. Bovenstaande stappen zijn slechts de eerste primaire stappen die gemaakt moeten worden in de beginfase van het project.

 

Contact