Geen excuus meer: er moeten nieuwe woonvormen komen!

Vandaag verscheen een rapport van de Taskforce Wonen en Zorg met de conclusie dat er op dit moment onvoldoende geschikte woningen zijn voor de groeiende groep ouderen. Dat is het tweede rapport in één week dat aangeeft dat het gat tussen thuis en het verpleeghuis moet worden gedicht. Papier is geduldig, maar wat ANBO betreft is tijd voor actie. Er moeten nieuwe woonvormen worden gebouwd!

Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Vorige week kwam een commissie onder leiding van Wouter Bos met precies dezelfde conclusie als de Taskforce vandaag. Maar ook voordat deze twee commissierapporten er waren, lag het probleem al klip en klaar op tafel. We weten allemaal wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren. Nu aan de slag. Er is geen enkel excuus meer om niet in actie te komen.”

Probleem al jaren bekend

“We weten al jaren dat er een tekort is aan geschikte woningen en dat gemeenten aan de slag moeten om dat op te lossen. Wij hebben vorig jaar zelfs voor alle gemeenten in Nederland in kaart gebracht wat de woonopgave is om de ouderen in hun gemeente langer thuis te kunnen laten wonen. Dat geeft gemeenten veel informatie over wat er moet gebeuren om ervoor te zorgen dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Want dat is wat de meeste mensen graag willen. Op die manier kunnen we onze ouderenzorg ook betaalbaar houden. Want goed ouder worden begint met goed wonen; en niet met zorg. wat ons betreft moeten gemeenten dan ook een woonleefvisie voor ouderen ontwikkelen. In plaats van een woonzorgvisie.”

Lees het hele artikel van ANBO van 21 januari 2020

https://www.anbo.nl/nieuws/geen-excuus-meer-er-moeten-nieuwe-woonvormen-komen