Wat is CPOH?

Met CPOH kunnen toekomstige bewoners gezamenlijk het initiatief nemen om een woning te realiseren naar eigen wens. Door middel van een eigen Coöperatieve Vereniging ligt de zeggenschappen primair bij de bewoners zelf. Daarnaast bent u bij CPOH uiteindelijk huurder in plaats van eigenaar.

Waarom CPOH?

Bij CPOH gaat het niet uitsluitend om de woning. Behalve een betaalbare woning heb je nog iets extra’s, eigenlijk het allerbelangrijkste: alles in eigen beheer. Alle actieve leden, bewoners van de woningen, dragen hun steentje bij aan de nieuwe buurt. Vanuit de coöperatieve vereniging wordt de betrokkenheid en samenwerking gestimuleerd door onder andere de organisatie van ledenbijeenkomsten en bewonersbijeenkomsten.

Voor wie is CPOH interessant?

CPOH is bedoeld voor iedereen die enthousiast is om de regie in eigen hand te nemen. Met CPOH kunnen verschillende woonbehoeften worden gerealiseerd, wat CPOH voor vele type bewoners erg interessant maakt. Daarnaast biedt CPOH een uitkomst voor mensen met een middeninkomen die niet meer in aanmerking komen voor sociale huur en geen behoefte hebben of niet in aanmerking komen voor een hypotheek.

Wat is het verschil tussen CPOH en CPO?

CPOH staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap voor Huurders. CPOH is een vorm afgeleid van CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Hierbij is het belangrijkste verschil dat u uiteindelijk huurder bent in plaats van eigenaar.

Wat zijn de voordelen van CPOH?

CPOH projecten bieden meerdere voordelen. Ten eerste biedt CPOH een uitkomst voor tussen ‘de wal en schip’ huishoudens. Huishoudens die niet meer in aanmerking komen voor sociale huur en geen behoefte hebben of niet in aanmerking komen voor een hypotheek. CPOH biedt toekomstige bewoners om huurder te worden in plaats van eigenaar.

Daarnaast biedt CPOH de mogelijkheid om de regie in eigen hand te nemen en op deze manier veel van uw eigen woonwensen door te voeren. Doordat Collectief Wonen CPOH initiatieven volledig begeleid, zullen de toekomstige bewoners geen eigen (voor)financiering hoeven te regelen waarmee het financieringsrisico ook niet meer bij de bewoners ligt. Bovenal betekent het deelnemen aan een CPOH project samen wonen. De leden van de coöperatie weten wat ze aan elkaar hebben en zijn actief betrokken bij de buurt en helpen elkaar waar nodig.

Wat zijn de voordelen van een coöperatieve vereniging?

Het oprichten van een Coöperatieve Vereniging heeft diverse voordelen. Doordat de bewoners hun woonsituatie naar hun eigen hand kunnen zetten, kunnen er woonwensen worden gerealiseerd die niet door de markt worden aangeboden. Daarnaast kunnen er gezamenlijk zaken gerealiseerd worden naast de woning, zoals gemeenschappelijke voorzieningen.

Wat voor woning kan ik realiseren en een CPOH project?

Bij een eigen CPOH project kunnen veel verschillende woningen worden gerealiseerd, omdat u de regie in eigen hand heeft. Zo kan er bijvoorbeeld een levensloopbestendige woning ontstaan, waar alle primaire ruimtes zich bevinden op de begane grond. Deze woning kan ook rollator- en rolstoeltoegankelijk zijn, waar u ook prettig kan wonen als u licht zorgbehoevend bent.

Wat is een geschikt aantal woningen voor een CPOH project?

Ervaring leert dat een geschikt aantal woningen om een CPOH initiatief te realiseren, bestaat uit 15 tot 35 woningen.

Moeten alle woningen hetzelfde zijn?

Gezamenlijk met alle toekomstige bewoners kunt u veel van uw eigen woonwensen doorvoeren om een droomwoning te creëren. Hierbij heeft u de regie in eigen hand, waarbij u dus ook de mogelijkheid heeft om diverse woningen te realiseren. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de woningen kunnen verschillen in grote of vormgeving, maar daarnaast ook in de hoogte van de huur.

Hoe wordt de huurprijs bepaald?

De huurprijs wordt gebaseerd op de gerealiseerde woning, gewenst door de leden van de Coöperatieve Vereniging. Als Coöperatieve Vereniging ligt de zeggenschap primair bij de bewoners zelf. De Coöperatieve Vereniging is verantwoordelijk voor de totale huur van de woningen, maar kan daarnaast zelf kan bepalen hoe hoog de huur zal zijn voor de individuele woningen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien niet alle woningen hetzelfde zijn.

Hoe wordt de financiering geregeld?

Ervaring leert dat CPOH initiatieven vaak vastlopen op de financiering van een project. Collectief Wonen maakt het door haar unieke financieringsmodel mogelijk om CPOH initiatieven wel van de grond te krijgen met de juiste financiering. Kenmerkend is de transparantie in CPOH projecten, dit geldt ook voor de financiering. Collectief Wonen helpt naast de financiering, dat het gehele proces met de daarbij behorende kosten helder en transparant verloopt.

Moet ik eigen geld inleggen voor een CPOH project?

Een groot voordeel van CPOH is dat u geen eigen voor(financiering) hoeft te regelen, CPOH biedt u namelijk om huurder te zijn in plaats van eigenaar.

Hoe kan ik een CPOH project starten?

Indien u graag een nieuw CPOH project wil starten of bij een bestaand initiatief wil aansluiten, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit kan u doen via het contactformulier op deze website, of u kan ons bellen op het volgende nummer: 06 81 83 60 45.