CPOH

Bij CPOH bent u zelf aan zet. CPOH staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap voor Huurders. CPOH is een vorm afgeleid van CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Wij leggen u graag meer uit over de voordelen van CPOH.

Huurder in plaats van eigenaar

Het belangrijkste verschil tussen CPO en CPOH is dat u uiteindelijk huurder bent in plaats van eigenaar. Samen met de andere toekomstige bewoners van het project slaat u de handen ineen om uw huurwoning te realiseren naar eigen wens.

Middeninkomens

Collectief Wonen maakt CPOH-initiatieven mogelijk waarbij toekomstige bewoners betaalbaar kunnen huren in collectief eigendom. Dit biedt een uitkomst voor mensen met een middeninkomen die niet meer in aanmerking komen voor sociale huur en geen behoefte hebben of niet in aanmerking komen voor een hypotheek.

Risico niet bij bewoners

Bij een CPOH initiatief zorgt Collectief Wonen ervoor dat het financieringsrisico én het risico van de bouw van de woningen, zoals eventuele uitloop van de bouw of extra onverwachte kosten, wordt weggehaald bij de toekomstige bewoners. Collectief Wonen neemt deze taken voor haar rekening, waardoor de toekomstige bewoners geen eigen (voor)financiering hoeven te regelen waarmee het financieringsrisico ook niet meer bij de bewoners ligt die een CPOH initiatief starten.

Verhuurd door coöperatieve vereniging

De bewoners zullen zich verenigen in een coöperatieve vereniging, waarbij zij de regie in eigen handen krijgen. De leden van de vereniging zijn hierbij de ‘Particuliere Opdrachtgevers’. Met elkaar wordt bepaald wat voor woningen er gebouwd worden en hoe deze eruit gaan zien. Nadat de woningen gebouwd zijn, worden de woningen door de coöperatieve vereniging verhuurd aan de leden. U wordt dan ‘huurder’ van een van de woningen, die door de vereniging in ‘particulier opdrachtgeverschap’ ontwikkeld is.

Levensloopbestendige woningen

Met CPOH-constructie bent u in staat om verschillende woonbehoeften te realiseren voor verschillende type bewoners. Zo helpen wij u bijvoorbeeld bij het realiseren van een initiatief waarbij er met name behoefte is aan levensloopbestendige woningen met een energiezuinig karakter (gasloos) voor eenpersoonshuishoudens, gezinnen, 55-plussers of bewoners die licht zorgbehoevend zijn.

Samen de buurt in eigen beheer

Bij CPOH gaat het niet uitsluitend om de woning. Er spelen meer sociale en maatschappelijke aspecten. Met elkaar, bestuur, leden en bewoners, bent u verantwoordelijk voor het bewoonbaar houden van de woningen en de leefomgeving. Wonen in eigen beheer.

Wonen bij een eigen Coöperatieve Verenging betekent samen wonen. De leden van de coöperatie weten wat ze aan elkaar hebben en zijn actief betrokken bij de buurt en helpen elkaar waar nodig. Heeft u hulp nodig, dan staan de bewoners voor u klaar. In een gezamenlijk initiatief bent u betrokken bij het onderhoud in en om de woning en kunt u gezamenlijk diensten inkopen, zoals energie.

De gezamenlijke verantwoordelijkheid kan verder gaan dan alleen de woningen. Bij een coöperatie zijn de buren geen onbekenden, maar leden van de vereniging, een kleine groep mensen die je kent en spreekt. Burenhulp wordt gemakkelijk en een vanzelfsprekendheid.

Benieuwd naar enkele voorbeelden? Neemt u gerust contact met ons op.

Contact